Klik hier

 

Stichting Behoud en Beheer Nollebos/Westduinpark is een stichting zonder winstbejag met vrienden die één gezamenlijk doel hebben: 

Geen verdere aantasting van het Nollebos/Westduinpark

Wij nodigen dan ook iedere inwoner van Vlissingen uit om ons geheel kosteloos en zonder enige verplichting als Vriend te steunen.
Via onderstaande link kunt u zich direct aanmelden als vriend via ons contactformulier.

Contact

 

Vrienden van de Stichting worden periodiek via een e-mail nieuwsbrief en deze site periodiek op de hoogte gesteld van belangrijke zaken.

 

De Belastingdienst heeft per 1 maart 2019 onze stichting aangemerkt als algemeen nut beoogde instelling (ANBI).             Bij de Triodos Bank hebben wij inmiddels een rekening lopen.

Rekening nummer: NL32TRIO0379631369 t.n.v. Stg Onsnollebos . Als donateur kunt u hier uw eventuele donatie storten.

Wat houdt een ANBI-STATUS in?
Als donateur van de Stichting kunt u uw vrijblijvende donatie fiscaal aftrekbaar maken.
Zoals u kunt begrijpen brengen het maken van flyers, affiches, actiemateriaal, eventuele adviezen van deskundigen kosten met zich mee. Vandaar dat wij de Stichting open stellen voor vrijblijvende donaties.
Donateurs worden minimaal één maal per jaar door het bestuur uitgenodigd om over de koers van de Stichting en verdere zaken die over het Nollebos/Westduinpark spelen te brainstormen.

 

 

Verder stelt zich het bestuur ten doel werkgroepen voor diverse aandachtsgebieden (juridische zaken en procedures, eigen toekomstvisie en beheerplan, natuuronderzoek) op te richten.
Overigens wordt aan dit laatste item al gewerkt!
Wij nodigen u als Vriend van de Stichting van harte uit om via onderstaande e-mail link uw expertise aan de Stichting kenbaar te maken.

mailto:onsnollebos@zeelandnet.nl