Informatiebrief april 2019

Hits: 56

Opmerking: dit verslag is door de SBBN gemaakt aan de hand van eigen aantekeningen. Van de modellen die getoond werden hebben we (nog) geen afbeeldingen, dus kan er hierbij wel een foutje zitten.

Onze conclusie: het zijn geen drie modellen maar het is er slechts één, in drie varianten uitgewerkt. Uit alles wat is gepresenteerd blijkt dat men stevig wil ingrijpen, links om of rechts om. Er is geen aanwijzing dat men rekening gaat houden met de wensen van een aanzienlijk deel van de bevolking van Vlissingen en omstreken en de draagkracht van de natuur. De gemeente/plannenmakers willen ingrijpende commerciële veranderingen om het toerisme te bevorderen en als zoethoudertjes voor de burgerij kunnen er her en der wat leuke objecten e.d. worden geplaatst.

Het model: laten zoals het nu is, met kleinschalige verbeteringen en onderhoud, ontbreekt.

 

15 april 2019. Verslag tweede werksessie opstellen integrale visie Nollebos/Westduinpark

Dit keer is er een presentielijst en krijgen de aanwezigen een naametiket opgeplakt, ook krijgt men een setje post-its om straks meningen over de drie modellen die door Bosch en Slabbers (B&S) zijn gemaakt op te schrijven.

Jan van Minnebruggen (B&S) laat weten dat de enquête ongeveer 800 keer is ingevuld, een bundel van alle enquêteformulieren is achter in de zaal te bekijken.

Wat betreft de presentatie door de ondernemers: deze is nog niet bekend bij de gemeente en B&S. Zelf heeft B&S gesprekken gehad met de Stichting Bunkerbehoud, de Zeeuwse milieufederatie, I.V.N.Staatsbosbeheer, het koninklijk Zeeuwse Genootschap der Wetenschappen  en verschillende participanten en gemeentelijke disciplines zoals financiën. Het ziet er naar uit dat een subsidie van de provincie mogelijk is. Een vraag uit de zaal van een vriendin van onze SBBN. zal straks beantwoord worden Op de tennisbaan is volgens hem al eeuwenlang bebouwing aanwezig.

Namens de Kanovijver neemt Dennis Bootsgezel het woord. Hij is de zoon van Peter, de eigenaar van het bedrijf. Zij hebben advies gevraagd aan Spetr en aan van Garderen/Dekker, de heer Ko van Garderen is ook aanwezig en zal het woord voeren. Hij zegt dat de onderneming 47 jaar oud is dat het nu tijd is om te kijken hoe de komende 40 jaar het bedrijf gevoerd zal worden. Het thema moet zijn: samen, Be active together, quality time met de kinderen. Zijn droom: er zou een uitkijktoren moet komen, forest golf, waterspeeltuin voor kinderen, kids cooking, beach adventure, speelbos, speurtochten in het bos, boom klimmen, een ziplijn, een blotevoetenpad, Boot Camp, een nieuwe trimbaan, een kunstroute, het moet zo leuk worden dat de kinderen er willen blijven: dat is de droom van het bedrijf Kanovijver ook zouden er een paar huisjes kunnen komen bij het water of in de bomen, en een familiehuis. Maar dit zijn dromen, nu terug naar de werkelijkheid. Daarvoor krijgt Ko van Garderen het woord. Hij is ongeveer vier jaar bezig met de ontwikkeling van dit bedrijfsgebied en       -gebeuren. Voor de kaders verwijst hij naar het raadsbesluit van 2017. Essentieel is de verbetering van de relatie met de Boulevard, verder overeenkomstig de Kustvisie uitwerken en het Nollebos moet openbaar blijven. Op het ogenblik is er 2689 m² terrein eigendom van de heer Bootsgezel. Er is een ontwerpschets van een architect. Daarin zijn veel natuurlijke materialen en groen verwerkt. Op de begane grond recreatieve functies en op de verdiepingen verblijfsfuncties in totaal drie lagen. Wat hem betreft kan dit ook elders in het Nollebos worden gerealiseerd.

Paul van de Moosdijk van Thermen en Beauty krijgt het woord. Hij meldt dat de sauna niet meer exploitabel is. De vakantiehuisjes draaien heel erg goed en de beauty ook, het restaurant niet. Wens is een volwaardig Wellnessgebouw. Ze willen een toekomstbestendige bedrijf waarin het personeel (waar ze zeer veel van houden) kan blijven werken. Daarvoor zoeken ze een oplossing op zo’n manier dat het gros van de mensen daarmee kan leven. Wat betreft de sauna’s: de laatste jaren zijn er veel faillissementen geweest. Er zijn drie grote saunagroepen over: BussLoo, Fitland en de Asprogroep. Zij dumpen de prijzen. Het gevolg is dat solitaire sauna’s niet meer exploitabel zijn, zeker in een dun bevolkt gebied als Walcheren. Op Kamperduin is een nieuwe kleine sauna met bijbehorende camping en ook op de Meerpaal is een kleine sauna. De conclusie is dat de markt naar Vlissingen gehaald moet worden. Daarom is nieuwbouw nodig. De huidige accommodatie is oud, duur en op gas en ook worden er steeds hogere eisen gesteld. BussLoo is heel mooi en draait uitstekend. Gedacht wordt/gekeken is naar de Thermen in Born, Fitland Sittard en daar een hotel bij. In Chaam is iets soortgelijks in ontwikkeling, een Wellness Resort. Hier in Vlissingen waren vroeger geen vakantiehuisjes, het was een compact complex. Het zoekgebied voor de sauna was op zich een hartstikke leuk idee, zeker de drie woonlagen met een kap, maar het is duidelijk dat daar niemand op zit te wachten. Het is dus lastig in te vullen. Er wordt gedacht aan een of meerdere gebouwen zonder afbreuk te doen aan het park. Als voorbeeld verwijst hij ook naar het Asicsgebouw aan de Albertsnelweg in België. Er wordt gevraagd om een constructieve input.

Tenslotte komt er een initiatief van insprekers namelijk van Frans van der Geest en zijn collega’s Leon Riekwell en Hans Bommelje. Ze willen het bos heel laten en geen storende elementen dat laten beïnvloeden. Daarom hebben zij een oplossing bedacht van een gebouw in de vorm van een vliedberg. Het saunacomplex kan gecamoufleerd worden in een vliedberg. Daarvan wordt een impressie getoond. Op de parterre zouden auto’s geparkeerd kunnen worden en daarboven twee verdiepingen met appartementen. De diameter van zo’n vliedberg is 60 m. Op de eerste laag kunnen riante appartementen/hotelsuites komen. En op de tweede laag appartementen van minimaal 80 vierkante meter, dus een stuk kleiner. In de vliedberg is dan een holle kern, een lege ruimte , met een doorsnede van 18 m. Een tweede vliedberg zou kunnen dicht bij de huidige sauna op het tweede stuk van het zoekgebied. Aangesloten moet worden op de bestaande ontsluitingswegen, geen doortrekking en eventueel kunnen de twee vliedbergen verbonden worden met een gang of tunnel. Zodat een daar te realiseren wellnesscentrum goed bereikbaar is. Dit is een uniek concept in Vlissingen en lijkt een beetje op een hotel in Zoutelande. Dit is heel apart en uniek en van hoge kwaliteit. Het wordt het mysterie van het Nollebos. Vraag: waarom twee vliedberg bouwen? Antwoord 2 × 25 appartementen is net goed exploitabel. Hier en daar wordt geapplaudisseerd voor dit alternatief

Ale informatie komt volgens Jan van Minnebruggen op www.vlissingen.nl/nollebos. Hij zegt dat er niet nu (in de stad) niet verwezen wordt naar het Nollebos en dat het wel zou moeten, via bordjes. In alle drie de modellen is de omvang van het parkeerterrein onder aan de boulevard gehalveerd.

Model I: in plaats van te bouwen op het zoekgebied van de sauna wordt hier de het vrijkomende terrein van de tennisbaan bebouwd. Daarnaast worden de tankgracht weer compleet gemaakt en het kwelgebied vergroot. De verbinding met de boulevard wordt verbeterd door een corten stalen spiraalvormige wandelhelling.

Model II: Het kanovijvercomplex wordt verplaatst naar het parkeerterrein onder bij de boulevard; hier kan ook een klimbos gemaakt worden, ook komt er een groot de speeltuin. De tennisbaan blijft in functie. De sauna blijft op de huidige plaats en wordt rechtstreeks verbonden met de Sloeweg.

Model III: hierin is nog meer water te zien en er zijn diverse eilandjes weggehaald. Alle waterpartijen worden met elkaar verbonden. In de hoek van de President Rooseveltlaan en de Nolledijk komt een amfitheater dat tevens een trap is om van de boulevard naar Nollebos te gaan. De Kanovijver krijgt een uitbreiding andere kant van het Nollepad. De sauna wordt rechtstreeks verbonden met de rotonde aan het eind van de Sloeweg en de tennisbaan is verdwenen.

Wethouder Renierse meldt dat de tennisvereniging graag weg wil, al is het nog onzeker.

Vervolgens worden op drie locaties in het stadhuis de drie modellen uitgelegd en krijgen de mensen de gelegenheid met memobriefjes daar hun opmerkingen op plakken. Tenslotte wordt er weer plenair bij elkaar gekomen om te evalueren.

Jan van Minnebruggen vertelt dat er voor de aansluiting met de boulevard drie varianten zijn gemaakt: een spiraalvormige brugconstructie, een tribune met trappen naar beneden en tenslotte een wandelroute. Nu is er een onwaardige aansluiting en entree die niet uitnodigend is B&S wil dat nu een open gebied maken en dat betekent dat de helft van het parkeren moet worden opgeheven. Er wordt een vraag over het parkeren gesteld en daarop zegt hij dat er straks op wordt teruggekomen. Bij de wandelroutevariant zal beplanting worden weggehaald en dan komt de Kanovijver halverwege het parkeerterrein met een hele grote speeltuin. Daar is behoefte aan. Bij de variant met een amfitheater kan ook een rodelbaan worden aangelegd.

Wat betreft de locatie van de Kanovijver: in Model I blijft het bedrijf op dezelfde huidige locatie, in Model II verhuist het bedrijf naar het parkeerterrein onder aan de boulevard en in Model III wordt het Kanovijverterrein vergroot naar de overkant van het fietspad.

Wat betreft de locatie van de sauna: het plan van de vliedbergen is voor B&S een aangename verrassing. Belangrijk is dat de zichtlijn op het water wordt vastgehouden. In de modellen van B&S is in Model I de sauna weggehaald en verplaatst naar de tennisbaan, in Model II vindt een compacte nieuwbouwplaats op de huidige locatie en wordt de Sloeweg doorgetrokken in Model III  wordt op de huidige locatie en het aangrenzende parkeerterrein een nieuw gebouw met groene aankleding neergezet, het uiterlijk is dienend aan het landschap, dat wil zeggen een hellend gebouw met groen dak en parkeren onder het gebouw. Ook hier is een aansluiting op de rotonde van de Sloeweg gedacht> Naar aanleiding van een vraag zegt van Minnebruggen dat de huidige route meer asfalt en minder sociale veiligheid met zich met zich meebrengt, het doortrekken van de Sloeweg is verkeerstechnisch logisch.

Wat betreft de tennisbaan en omgeving: in Model I komt hier het saunahotel, in Model II is de huidige situatie gehandhaafd en in Model III is hier een natuurplek van gemaakt. In de modellen wordt steeds de waterpartij tegenover het parkeerterrein van de tennisbaan vrijgemaakt met wat gras eromheen. Dit is een belangrijke historische plek. Een sauna op de huidige plek van tennisbaan geeft het probleem van verkeersaantrekking.

Het gebied van de zoute natuur: jammer is dat dit nu weinig aantrekkelijk is, daarom zijn in de modellen daar vlonders doorheen aangelegd en ook worden de bijzondere waarden vergroot. Dat wil zeggen: het onderliggende veen wordt opengelegd. In Model III is veel meer water om de waterkwaliteit meer beleefbaar te maken

André Houwing (bestuurslid SBBN) vraagt: waar blijven de vogels in Model III? Hierop wordt door gemeente en ontwerpers afwerend gereageerd. Een andere vraag is: geef de dieren de ruimte, de reeën, de herten, in het wild hebben zij daar recht op. Honden verstoren die dieren daarom vindt Jan van Minnebruggen dat we dit dus niet moeten doen. Een andere opmerking: loopbruggen door het zoutwatergebied? Terwijl het nu een onverstoord landschap is! Jan van Minnebruggen is van mening dat de verstoring dan minder is dan nu doordat er nu paden zijn. Nieuwe opmerking: graag aangeven waar de stiltegebieden zijn en ook waar de grootste druk is van de recreanten. Zoals door de Kanovijver neemt die druk toe i.p.v. dat het stil blijft. Als alternatief voor het parkeren wordt voorgesteld om in meer lagen te parkeren op het terrein van de spuikom. Jan van Minnebruggen zegt dat hij niet heel Vlissingen kan gaan tekenen.  Hans Crijnen (bestuurslid SBBN): het parkeren liever niet uitbreiden. Jan van Minnebruggen antwoordt dat hij het liefst alle parkeren eruit wil hebben.

Een van de aanwezigen (vriend SBBN) merkt op dat de protesten zijn begonnen vanwege de uitbreiding van de bebouwing. Gelukkig is dit nu meer beperkt. Dit park heeft een grote functie voor heel Vlissingen. Er zijn nu veel leuke ideeën geopperd, maar het is allemaal bedoeld om draagvlak te creëren voor een uitbreiding van de bebouwing. Het park moet de huidige omvang houden en er mag niet aan geknabbeld worden. Het publieke gedeelte mag niet kleiner worden. Wethouder Renierse reageert: het probleem is dat de raad dat wil en dat het bestemmingsplan het toestaat. Hij kan niets met dit soort opmerkingen. Jan van Minnebruggen reageert dat de toegevoegde waarde van de gebouwen zoveel mogelijk kwaliteit kan brengen en dat er verder spelregels gemaakt moeten worden waarin de kansen worden aangegeven. Wethouder Renierse merkt op dat het gemeenteraadsbesluit leidinggevend is. André Houwing (bestuurslid SBBN) merkt op dat hij geen pretpark wil. Wel is hij positief over het feit dat het zoekgebied bij de sauna grotendeels verdwenen is. Deze opmerking oogst applaus. Hans Crijnen (bestuurslid SBBN) vraagt hoe al deze plannen uitgevoerd kunnen worden en hoe ze onderhouden kunnen worden, want er is nu al geen geld om het huidige park te onderhouden. Jan van Minnebruggen is van mening dat de beheerslast niet verzwaard mag worden, maar juist verlicht moet worden. Andreas van Wagenberg (bestuurslid SBBN) houdt een pleidooi voor de ecologische waarden van het gebied. Hij wijst erop dat het beschermde kievitsbloempje in het park staat en dat het niet kan spreken. De plannen die er nu voor liggen houden in dat veel verplaatst moeten worden. De vraag is dan wat willen we met de natuur? Onze natuur staat erg onder druk! Veel instemming uit de zaal.

Jan van Minnebruggen zegt dat in juni de derde werksessie wordt gehouden en dat er dan gekozen moet worden. De datum zal nog worden bekendgemaakt.

————————–

Opgetekend door het bestuur van de SBBN.