Donatie informatie

Hits: 144

Donaties kunt u overmaken op ons rekening nummer NL32TRIO0379631369 t.n.v. Stg Onsnollebos

Donaties zijn niet gelimiteerd aan een minimum bedrag.

Elk bedrag hoe groot of klein is van harte welkom

Alvast onze hartelijke dank voor uw welwillende donatie.